This site requires Flash 9 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe | Този сайт изисква Flash 9 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

Мария Джелебова фотография. Maria Djelebova photography. Maria Dzelebova

Maria Djelebova - professional Photographer web site. Art photography. Photo gallery. Advertising photography. Absolute competition winner. New project – conceptual photography. Graphic design

Фотографски изложби – Мария Джелебова.

ул. Авксентий Велешки 30
4002 Пловдив
gsm. +359888271918
тел. офис: +359888271918
e-mail: dzhelebova@abv.bg

Родена - 29.05.1963 г.- гр. Малко Търново. Живее и работи в Пловдив Изложби: 1991 - Фотография и Полиграфия "Юлиус Фучик" – София. От 1993 работи в областта на рекламата. 2007 - Да/Не Невидими граници – самостоятелна изложба Балабанова къща, Пловдив. 2007 – Благотворителен търг на съвременно изкуство – Сдружение изкуство днес. 2007 - Буквите - фотографски проект - Bela Rechka Bulgaria (www.goatmilk-fest.org). 2006 - Първа самостоятелна изложба "Цветята на малката Ида" - галерия Сариев, Пловдив. 2006 - Вечер на творческите индустрии - организатор British council - Баня Старинна, Пловдив. 2005 - "Freeze" - Седмица за съвременно изкуство, Център за съвременно изкуство - Баня Старинна. Пловдив. 2005 –O -фотографски проект в обществени пространства - съвместен проект с галерия Сариев. 2004 - White within white - сборна изложба в галерия Сариев. 2004 - Тhe Ideal - Седмица на съвременното изкуство - Баня Старинна Пловдив. (куратор Емил Миразчиев, Надя Генова). 2003 - Четвърто Биенале на Съвременното изкуство - Флоренция - награда в категорията New Media. 2003 - Обща изложба Фотографията в Съвременните визуални изкуства. 2002 - Носител на голямата награда за фотография в Първи национален конкурс за фирмен календар в рамките на Международната изложба за печатна комуникация Print Kom - Plovdiv 1997 - Носител на голямата награда в конкурса Absolut ART - фотография в колекцията на Absolut Art – Париж.

уеб дизайн i-creativ. studio, дизайнер Йоханнес Артинян

Photography exhibitions – Maria Djelebova.

Maria Djelebova works in the sphere of contemporary art and advertising photography.

30 Avksentiy Veleshki STR.
4002 Plovdiv, Bulgaria
gsm. +359888271918
Phones office: +359888271918
e-mail: dzhelebova@abv.bg

Born: 29.05.1963, Bulgaria Lives and works in Plovdiv.

Education: 1991 - Graduated in photography from the Photography and Polygraph College – Sofia. Work Experience: She has been working in the field of advertising since 1993. Exhibitions: 2007 – Yes/No Invisible boundaries – solo exhibition Plovdiv. 2007 – Charity auction of contemporary art – Art Today Association. 2007 – Letters – a photography project - Bela Rechka Bulgaria. (www.goatmilk-fest.org) 2006 - First solo exhibition Little Ida's Flowers - Sariev Art Gallery, Plovdiv. 2006 – The Night of Creative Industries, organizer – British Council, venue - Baths, Ancient Plovdiv. 2005 – Freeze - Week of Contemporary Art, venue - Contemporary Arts' Centre Baths, Ancient, Plovdiv. 2005 - O - Photography Project in Public Space. 2004 - White within white - Art Centre gallery for ceramics and photography. 2004 - Week of Contemporary Art - The ideal – Center for Contemporary Arts Ancient Bath, Plovdiv. 2003 - participation in the Fourth International Biennial of contemporary art in Florence, Italy - 4th prize in the category New Media. 2003 - She was invited to take part in an exhibition of Bulgarian artists, who make use of photography in their works. The motto of this exhibition was "hotography in Contemporary Visual Arts. 2002 - Winner of the Photography Grand Prix at the First National Company Calendar Competition within the framework of the International Exposition of Printing Communication PrintComm - Plovdiv, Bulgaria. 1997 - Winner of the Bulgarian ABSOLUTE Art Competition - a photograph in the collection of Absolut Art, Paris.

web design i-creativ. studio, designer Yohannes Artinian