"Да/Не" – Невидими граници Мария Джелебова | Месец на фотографията - Балабанова къща Пловдив | 2007 г.

Видимите граници съществуват, за да лимитират, капсуловат, консервативно да обковат дадено статукво. Те са създадени, за да бъдат ясни, а тяхното преминаване – видимо.
Проектът „Да/Не” коментира привидната категоричност при артикулирането на положителното и отрицателното. Показани са лица на хора, които викат, крещят „Да” и „Не”, но в двата случая израженията са същите, непроменени, без отношение към казаното. „Да” и „Не” са като едно и също послание. Смисълът на потвърждаването и отричането сякаш е извън говорещите, автоматичен, обективно зададен. Невидимата граница е нюансът между вътрешното убеждение, външния изказ и личното възприемане. Концепцията на проекта е, че невидимата граница е субективна и преодоляването й – въпрос на личен избор.

Текст Катрин Сариева