Невидими граници 2 (детски проект) Мария Джелебова | 2008 г.

Когато моят син беше малък мислеше, че така както може с коректор да се заличи една погрешно написана дума и тя става "невидима", това може да се случи и когато започне да нанася коректора върху своите цветни играчки, в случая животни. Коректорът се използва, за да заличи грешка, допусната при писане. Грешката върху листа става невидима, но тя съществува под под него. С нанасянето на белия коректор върху животните се заличават цветните петна, но формата остава видима. Тигърът си е тигър, слонът е слон. Същото е и с нашите постъпки и грешки, върху които сме нанесли "коректора" на съвестите си.

Текст Мария Джелебова