Надежда Мария Джелебова | Продукт – фестивал на съвременното изкуство - Варна | 2008 г.

Надеждата – единични светещи обекти сред плътен мрак.
Надеждата не е обозрима, има само знаци по пътя.
Браиловото писмо носи в себе си тъмнината.
С написването на думата „Hope“ с Брайлово писмо и след това фотографирането ѝ развивам в проекта усещането си за надежда.
Написаното не може да се напипа от незрящите и не може да се прочете от зрящите.
Това е Надеждата – божествено нежна, болезнено неизлечима!

В проекта, Браиловото писмо не касае слепите хора и не се третира като средство за прочит на нещо.Медия

c-print / self-adhesive metallic media 90/60 cm